Copyright
Alle inhoud op (teksten, afbeeldingen, bestanden) en intellectueel ontwerp van deze website is eigendom van Kleywegen BV, copyright 2013. HTML en CSS broncode vallen niet onder dit eigenaarsschap.

Alle verwijzingen naar en quotaties van externe bronnen zijn copyright van de respectievelijke eigenaars. Kleytuinen maakt geen enkele claim op eigenaarsschap van deze bronnen. Verwijzingen naar en quotaties van deze bronnen zijn op basis van aanname van redelijkheid en fair use gebruikt.

Voor zover ons bekend is hierbij geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook. Indien men meent dat verwijzingen naar en/of quotaties van bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, gelieve contact met ons op te nemen..

Teksten: Kleywegen BV


Privacy Statement
Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt via formulieren of
e-mail worden door Kleytuinen strikt vertrouwelijk behandeld.
Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt. Kleytuinen distantiëert zich van het versturen van ongevraagde commerciële e-mail berichten (“Spam”). De gegevens die u verstuurt via onze formulieren en alle e-mail correspondentie die u met ons uitwisselt, vindt plaats via een onbeveiligde verbinding (geen encryptie).
Dit houdt in dat mogelijk verlies of misbruik van deze verzonden gegevens door derden geheel voor eigen risico is; Kleytuinen stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

U kunt, indien u wenst, gebruik maken van meer traditionele wegen om contact met ons te onderhouden; zie hiervoor onze adresgegevens.

Wij zijn telefonisch (0348-68 94 46)
en per e-mail bereikbaar.

Algemene voorwaarden
Klik hier om de bijlage te openen!

Colofon